Zoeken in deze blog

Guido Vermeulen's mail art envelopes are like worlds into themselves and at the same time they are part of the much larger whole.

(a comment by NANCY BELL SCOTT, USA, on the IUOMA network)

Guido's paintings are like finding images in the clouds
(a comment by Kathleen D. Johnson, USA, on IUOMA)

Guido does not paint monsters but spirits and ghosts, full of love, tenderness and compassion
(LIZA LEYLA during a conversation, Belgium)

His ability to express emotions through painting is a beautiful gift. Allowing oneself to feel sadness is the most direct route through grief. His paintings feel peaceful and kind.

(STEPHEN WALKER, USA)


My life is shifting... Your work is intangible, ethereal, cosmically rewarding. i eat it up & savor it like a great sandwich! It made my day!
(Lisa PEREZ, USA, on IUOMA)

Thank you for the TALISMAN painting on the envelope. It is real cool and creepy at the same time. I haven’t seen a piece of abstract capture such as pain and emotion so well since I visited the museum of art in Toledo. Bravo!
(Sarah Jo Pender, USA, from the Indiana Women’s Prison)

I suppose you could characterize Guido's painting style as expressionist. I know he is very interested in dreams as a source for art and poetry, and these particular chapter pages seem like shadowy dream corridors filled with shifting images and scenes. The Michaux quotes work as a counterpoint, Guido's art is taking over when the limits of language have been reached.
(De Villo Sloan, USA, on my tribute pages to Henri Michaux, see LAMUSAR blog)

Guido’s art expressions are always poems and they show us the reality of our real faces and souls (Mariana Serban, Romania)

His titles have both inspired and educated me (Alicia Starr, USA)

maandag 18 oktober 2010

A COMMENT ON LOVE, PART 2
Intervention on a standard mail art envelope and a postcard creation, mailed to ColorMii or the Museum of Instant Messages in the Netherlands for a project on Lists.
Starting point of this project is a quote from the Italian writer Umberto Eco:

"The list is the origin of culture. It's part of the history of art and literature. What does culture want? To make infinity comprehensible. It also wants to create order -- not always, but often. And how, as a human being, does one face infinity? How does one attempt to grasp the incomprehensible? Through lists, through catalogs, through collections in museums, through encyclopedias and dictionaries.
There is an allure to enumerating how many women Don Giovanni slept with: it was 2.063, at least to Mozart's librettist, Lorenzo da Ponte. We also have completely practical lists: shopping lists, the will, the menu, these are also cultural achievements in their own right..."

Het heeft weinig zin om met Eco in debat te gaan. In plaats daarvan maakte ik mijn eigen "liefdeslijstje", geschreven na een nieuwe ontmoeting met de mooie ziel van Ann V.

Liefdeslijstje, 20 and more things to remember & to do when you really love someone

1. Luisteren zonder jezelf weg te cijferen, maar luisteren en dan zwijgen over haar intiem vertelde intimiteiten, buitenwaarts liegen als een beest als het gaat over het beschermen van haar diepste integriteit!
2. Laat de andere zijn of haar verhaal doen, accepteer de one minute rule (aan de telefoon) en de two minute rule in een lijfelijk liefelijk gesprek
3. Sta open voor de oorsprong van de andere en let op verborgen, zelfs onderdrukte betekenissen
4. Pols naar mekaars dromen en tast de beelden af omgezet in woorden, ook al zijn ze cryptisch
5. Begeleid haar bij het roken van een sigaret, ga mee naar buiten in de kou, roken hoeft geen alleenstaande bezigheid te zijn als je mekaar bemint
6. Accompagneer haar naar de auto in jouw buurt, zij is geen vreemde, wees nooit onverschillig, omhels haar in haar eigen zijn en wens haar een goede terugreis, druk ook uit dat je haar wenst terug te zien
7. Leer haar dingen zonder de volgende valkuilen: ik weet het beter, ik heb meer ervaring, ik heb meer gelezen, ik ben langer naar school gegaan of andere nonsens
8. Breek met haar of wijs haar onmiddellijk terecht als ze in de valstrik trapt van het aanbidden of de idolatrie
9. Aanvaard geen onevenwichtig denken en handelen, aanvaard wel de broodnodige verschillen van het zijn
10. Klap niet dicht bij tegengestelde opvattingen, omhels de reis, het parcours, het verschil in opvoeding en het wilde konijn in de krolse tovenaarshoed van het ongekende bos
11. Slaap met haar als knuffelbeer, zonder de dwaze noodzaak van te presteren sex, bewijs haar niks
12. Praat over seksualiteit, heel open, ook als dit pijnlijk is, niets is pijnlijker dan te constateren dat men vooraf vergat te praten
13. Erken haar godinnerlijkheid, haar zinnelijkheid, haar vermogen tot het baren van leven en de natuurlijkheid van borstvoeding
14. Deel haar woede omwille van het onrecht, trek van leer tegen alle godsdiensten die de vrouw kleineren tot een functie ondergeschikt aan mannetjesputters en heersers van een onmachtig heelal
15. Streel en verheerlijk de clitoris als sleutel naar het paradijs
16. Leef de eeuwigheid van het leven als nu en erken de grote leegte van wat volgen zal, of aangrijpender nog, wat voorafging aan het geboren worden
17. Zie de schoonheid van wie ze is, zie haar zoals ze is, en niet het waanbeeld van je eigen fantasieën; bescherm haar niet maar maak haar sterker in wie ze intrinsiek al is
18. Kraak de pijnappel met je eigen handen, plant zaadjes in de tuin, leer te leven in haar lach en optimisme
19. Zie haar veranderen in elk verhaal van wolken en leer zien hoe wolken veranderen in haar lichte tred, veranker onzekerheid als onderdeel van het wederzijdse varen
20. Laat haar los, laat haar zijn, koester de eigenheid van haar bestaan, bemin haar met de adem van je eigenwaarde, bemin haar ook als ze vertrekt naar nog iemand anders, laat jaloersheid over aan onzekere harten en geesten. Proef de afdruk van haar bestaan met een tong reikend naar de maan. Hoor hoe anders Mozart klinkt tijdens haar bezoek en na het bitterzoete afscheid.

Guido Vermeulen
17 oktober 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten