Zoeken in deze blog

Guido Vermeulen's mail art envelopes are like worlds into themselves and at the same time they are part of the much larger whole.

(a comment by NANCY BELL SCOTT, USA, on the IUOMA network)

Guido's paintings are like finding images in the clouds
(a comment by Kathleen D. Johnson, USA, on IUOMA)

Guido does not paint monsters but spirits and ghosts, full of love, tenderness and compassion
(LIZA LEYLA during a conversation, Belgium)

His ability to express emotions through painting is a beautiful gift. Allowing oneself to feel sadness is the most direct route through grief. His paintings feel peaceful and kind.

(STEPHEN WALKER, USA)


My life is shifting... Your work is intangible, ethereal, cosmically rewarding. i eat it up & savor it like a great sandwich! It made my day!
(Lisa PEREZ, USA, on IUOMA)

Thank you for the TALISMAN painting on the envelope. It is real cool and creepy at the same time. I haven’t seen a piece of abstract capture such as pain and emotion so well since I visited the museum of art in Toledo. Bravo!
(Sarah Jo Pender, USA, from the Indiana Women’s Prison)

I suppose you could characterize Guido's painting style as expressionist. I know he is very interested in dreams as a source for art and poetry, and these particular chapter pages seem like shadowy dream corridors filled with shifting images and scenes. The Michaux quotes work as a counterpoint, Guido's art is taking over when the limits of language have been reached.
(De Villo Sloan, USA, on my tribute pages to Henri Michaux, see LAMUSAR blog)

Guido’s art expressions are always poems and they show us the reality of our real faces and souls (Mariana Serban, Romania)

His titles have both inspired and educated me (Alicia Starr, USA)

zondag 1 september 2013

Comment lire Das Kapital ?

Comment lire DAS KAPITAL en 2013
pour retourner aux temps de l’homme des cavernes?

1.   A LA VIEILLE BOSNIE

Wat betekent een systeemcrisis? vroeg de ene lekkerbek aan de andere.

Dat gebeurt steeds opnieuw EN onvermijdelijk wanneer kleine mensen beginnen na te denken over de onnozelheid van hun eigen geconditioneerd bestaan, legde Boris met heel veel gemak en overtuiging uit.

Maar dat wil toch zeggen dat de economie van vandaag op morgen plots kan ineen storten zonder waarschuwing, verklarend woordenboek of de voorspellingen van NosterPaterNoster!

Exactemento ….

2.   AU CHAZAL

Guido legt tussen 2 Duvels uit aan Marie-Paule:
De primitieve mens kende geen klassentegenstellingen of extreme uitbuiting van de ene klootzak door de andere, de onschuld primeerde in alle relaties. Men kende wel verschillen in functies maar de behoefte van het gezamenlijk voortbestaan primeerde op alle andere bekommernissen of tegenstellingen binnen de groep of de stam.
Oorlog of geweld waren enkel het gevolg van de noodzakelijkheid om een zeker grondgebied te verdedigen en in te perken omwille van de voeding, dus van het overleven.
Agressie onstond dus enkel omwille van de overlevingsdrang en de verdediging van de beperkte voedselbronnen; dus niet omwille van de veroveringszucht om de andere te domineren of te verknechten. Slaven bestonden niet in de oertijd, dat was een uitvinding van meer beschaafde maatschappijen die daarna het podium van de aarde ontvolkten (grinnik).

Voor de rest was er dus enkel harmonie of het besef van de noodzaak tot harmonie, harmonie tussen de mannen en de vrouwen en de kinderen van eenzelfde beschermende grot maar ook de harmonie met de dieren in en buiten het grotgebied:
niet uitsluitend met wat men nu «huisdieren» zou noemen, maar ook en bovenal denk ik met de wilde dieren die op de eerste plaats noodzakelijk waren voor het overleven en verder bestaan van de grot via voedsel, kleding en rituele ornamenten.

De primitieve mens was zich meer dan zijn zogenaamd modern exemplaar en tegenhanger bewust van de noodzaak van deze dwingende harmonie voor het overleven, in stand houden en voortplanting van niet enkel zijn soort maar alle soorten!

Het uitroeien op een grote schaal van de voedselbronnen betekende het einde van het leven in de complexiteit van al zijn facetten, het was tegen de aard van het primitieve leven zelf.
Men dankte de dieren of hun geesten omwille van een gelukte jacht bijvoorbeeld. Een gelukte jacht betekende een gelukkige groep, de triomf van de harmonie en een gelukkig bestaan tout court.
Men reinigde zich VOOR en NA de jacht, om een jacht voor te bereiden en dan weer af te bouwen.
Essentieel was het herstellen van de vrede, van de noodzakelijke harmonie tussen mensen en mensen en dieren.
Het begrip beest of beestachtig was nog niet uitgevonden en is eigen aan de meer «ontwikkelde» aard van de mens.
Een dier blijft een dier maar de mens kan beest worden wanneer hij in de greep terecht komt van winstbejag en uitbuiting allerhande. Het beest is dus, zo denk ik ten minste, een menselijke  kwalijke eigenschap.

Wat me, beste Paule, tot deze veronderstelling drijft (opjaagt, hihi):
de dromen van de primitieve mensen waren vooral «gelukkige dromen»,
hun wortels kwamen uit het leven zelve en de broodnodige voortplantingsdrang; met ander woorden de dromen waren op de eerste plaats EROTISCH, uiterst erotisch zelf. De moderne mens zou rap een cultureel bepaald schaamrood oplopen moest hij zich kunnen inleven in het bestaan en denken van zijn primitieve voorlopers of voorvoeters.
Er bestonden geen valse tegenstellingen tussen een mannelijk en een vrouwelijke element, noch tussen mens en dier en dier en mens. De demonen? Die kwamen pas later van pas bij de overgang naar «ontwikkelde» uitbuitingssystemen!

De mixtuur van mens en dier heeft geen fluit te maken met wat men vandaag de dag en eergisteren ook verstond onder bestialisme.
Er waren eenvoudig weg geen gesloten deuren tussen mens en dier: de mens kon dier worden en het dier kon zich verheffen tot een menselijke staat.
Mind shifting included shape or body shifting als resultaat van een erotisch beleven van zijn omgeving, van de omgeving in de veelzijdigheid van alle facetten.
De reis naar de bloedarmoede van het denken moest nog beginnen!

3.   A LA GRELHA

Mijn idee daarover, Yolande, maar ik kan me vergissen natuurlijk, is dat wanneer de maatschappij van die zogenaamde primitieve mensen evolueert naar eentje gebaseerd op de verdeling van arbeidstaken, naar een ongelijk systeem dus, waarin sommigen werken en anderen in de naam van de werkers BEHEREN, op de sluipende ontwikkeling met ander woorden naar een begin van een   klassenmaatschappij, waarin de oorspronkelijke harmonie wordt vervangen door de uitbuiting van de ene door de andere (soort, klasse, kaste), door het hierarchiseren, door het onderscheid tussen sterken en zwakken, door de geforceerde geboorte van een welbepaalde elite, door de controle van de ene door de andere, want het ene kan niet zonder het andere, en als de controle niet lukt, door het geweld en de repressie van de ene door de andere, door een zelfverklaarde orde die NIET en allesbehalve natuurlijk is maar wel bestempeld zal worden als natuurlijk en onoverkomelijk, toegedekt door nieuwe eenzijdige en eengoddelijke religies,
dan pas zijn onze dromen verworden tot wat ze nu zijn:
ANGSTIG, ZWETEND, SCHREEUWEND en BEDELEND,
geknecht in de wurggreep van ons ongelijk bestaan!
Help ons, wij worden wakker als hulpbehoevende zwakkelingen.
Wij beven nu in onze opgemaakte bedden en beseffen niet meer waarom.
Wij dromen en vallen in bodemloze putten.
Wij zijn gekrompen tot gevangen vogelkes met geknipte vleugels.
Wij vinden onze weg niet meer terug naar huis of naar de andere.
Hij of zij ontsnapt ons steeds opnieuw en wij worden krijsend wakker met een verschrikkelijk gevoel van onbehagen.
Wij lijden aan verstikkingsverschijnselen allerhande, halen moeilijk adem, ervaren zuurstoftekort binnen en buiten onze dromen en geen CPAP kan dit verhelpen of corrigeren, pfff ….
Ook geen didgeridoo!
Uiteindelijk schreeuwen wij onszelf wakker met een bonkend en veel te snel kloppend hart en verwensen de lachende geesten in de kelderkamers van het gebrandmerkte geheugen,
Wat herinneren wij nog van onze dromen: NADA behalve een soort van ongenoegen, een percentage schrik en wiskundige huiver als gevolg van een teveel aan ???
En de macht vertelt ons: stel geen vragen, lees geen boeken, vertrouw je dromen niet want daarvan word je enkel ongelukkig. Hoe kan ik slapen zonder dromen? Geen antwoord. De droom is de opstand in de mens en het dier terzelfdertijd....

4.   AU BELGANIA

Maar de erotiek, beste Eric, de erotiek van de primitieve mens is uiterst resistent en ik weet dat je dit meer dan een andere begrijpt.
Hij blijft doorsijpelen als water in de schaduwgrot, vormt stalagmieten en stalagtieten in de aders en de dromen van de moderne mens.
NATTE dromen verdrijven met de regelmaat van een ontregelde klok de angstaanvallen behalve misschien voor diegenen waarbij elke inleving, laat staan beleving van GENOT en GEMAK des duivels is. Zij zijn totaal gebrainwasht door een handvol monotheistische sectes gebaseerd op die ene en ware god van de lichamelijke haat! Et en passant vive l’alliance avec le RWA.

Het erotische deel of deeltje van onze dromen, beste Tom, is het residu van de primitieve mens, is wat ons nog rest van een verminkt collectief en een colleclief geheugen.
De leugen wordt erdoor ondergraven en we zijn nog steeds in staat een brug te maken naar een staat van harmonie en gelukzaligheid, naar een andere beleving van overleven dan de huidige waarmee wij ons maar al te vaak identificeren.

Het cultuurpessimisme is geen uitdrukking van creatief denken, beste Philippe, het is de verklanking van «er is geen redding meer mogelijk tenzij door een ultieme redder», een superhero zoals de Messiah ooit was in de overlevering van macht gebouwd op knekelhuizen, op bergen van verdoemde kadavers en verbrande heksen en Katharen. Er bestaat geen redding BUITEN de redder.
Er bestaat geen klassenstrijd, er is enkel Superman!

Je vraagt me nu naar de essentie van mijn denken en HANDELEN? Aiaiaiaiaiai
Simpel:
Ik besta niet om de andere ne kloot af te trekken.
Ik besta niet om de andere te onderdrukken.
Ik besta niet om de andere te vertalen in geld of winstbejag.
Ik besta om de andere te plezieren en ALDUS mezelf te plezieren!
Maar ik besta ook niet om de andere naar de mond te praten.

En dat geldt ook voor alle anderen en er is geen essentieel onderscheid in mijne kop of beleven tussen man of vrouw of kind of dier of plant of steen.
EEN STEEN IS DE FEMAIL RADIO VAN DE OERTIJD.
Bachelard formuleert dit nog anders:
De primitieve mens had de stenen niet anders lief dan de vrouwen.

Begrijp je nu waarom ik zeg dat de erotische droom der primitieven voor mij een uitdrukking is van een waarachtig
OERCOMMUNISME.

En de kwalificatie der primitieven een vorm is van Agent Orange of napalm gebruikt door de machtigen van deze aarde om ons te ontzouten van elke vrolijke herinnering aan een oerbestaan.
Het beeld van een bange grotbewoner die in zijn broek schijt voor dieren en de vreselijke natuurelementen is zoveel voordeliger voor de huidige machthebbers die zwaaien met hun geloofsgeboden om de natuur te verkrachten want anders gaat de mens ten onder...
Vertrouw op ons, de elite, en niet op de vijandige natuur. Vermits wij echter ook deel uit malen van die natuur, zijn wij de vijand à abattre ...

Gelukkig is er nog HET HEIDENS VUUR dat sluimert in elk van ons 
en een liedje uit lang vervlogen tijden 
maar dat nog steeds actueel blijkt te zijn:


5.   A CARNAC (la chanson du feu)

Pour que le feu s’allume des frottements de mes doigts

Pour que le feu s’enflamme dans les circonscriptions de ma tête
et ma peau d'âne, dans mon coeur mutilé, vers mon sexe endormi

Pour que les étincelles du feu grimpent au ciel

Pour qu’elles sautent comme des sauterelles les étapes

Pour qu’elles brûlent les cendres des oiseaux en femmes 
libres qui ne perdent jamais l'oeuf de l’espoir

Pour que le feu envahisse l’homme pour qu’il ne craigne plus rien,
pour qu’il transforme sa peur en révolte permanente

Pour que le feu caresse la terre des pierres muettes

Pour que le feu ne s’en aille à jamais des volcans, même de ceux en état d’extinction
Pour que les volcans continuent à cracher leur haleine de colère au ciel et fassent détourner les avions à jamais de leur destination de merde

Pour que le feu devienne engrais et l'engrais devienne du feu

Pour que le feu fête sa victoire difficile sur l’eau de l’équateur

Pour que les eaux se transforment en feu avec la souplesse des lianes et des serpents

Pour que le feu continue sa longue marche à hurler contre et  à brûler toutes les injustices sur terre

Pour que la terre devienne une balle de feu, rocking and rolling

Ce feu à la recherche des dieux
pour les brûler à jamais de notre destin = histoire sordide

Pour que la pierre de feu remplace le coeur du pouvoir et le remplace en pouvoir du coeur

Pour que le feu absorbe l’homme moderne et le reconduise
vers son état primitif

Pour que le feu reste en moi et toi et lui et elle, humain ou animal ou végétale ou fossile


Arthur Martens

September 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten