Zoeken in deze blog

Guido Vermeulen's mail art envelopes are like worlds into themselves and at the same time they are part of the much larger whole.

(a comment by NANCY BELL SCOTT, USA, on the IUOMA network)

Guido's paintings are like finding images in the clouds
(a comment by Kathleen D. Johnson, USA, on IUOMA)

Guido does not paint monsters but spirits and ghosts, full of love, tenderness and compassion
(LIZA LEYLA during a conversation, Belgium)

His ability to express emotions through painting is a beautiful gift. Allowing oneself to feel sadness is the most direct route through grief. His paintings feel peaceful and kind.

(STEPHEN WALKER, USA)


My life is shifting... Your work is intangible, ethereal, cosmically rewarding. i eat it up & savor it like a great sandwich! It made my day!
(Lisa PEREZ, USA, on IUOMA)

Thank you for the TALISMAN painting on the envelope. It is real cool and creepy at the same time. I haven’t seen a piece of abstract capture such as pain and emotion so well since I visited the museum of art in Toledo. Bravo!
(Sarah Jo Pender, USA, from the Indiana Women’s Prison)

I suppose you could characterize Guido's painting style as expressionist. I know he is very interested in dreams as a source for art and poetry, and these particular chapter pages seem like shadowy dream corridors filled with shifting images and scenes. The Michaux quotes work as a counterpoint, Guido's art is taking over when the limits of language have been reached.
(De Villo Sloan, USA, on my tribute pages to Henri Michaux, see LAMUSAR blog)

Guido’s art expressions are always poems and they show us the reality of our real faces and souls (Mariana Serban, Romania)

His titles have both inspired and educated me (Alicia Starr, USA)

maandag 12 augustus 2013

Ergens te Delphi

ERGENS TE DELPHI

voor Mia Waeyen

Het orakel vrouw
toonde mij met trots en leedvermaak
de wonde in haar zijde,
nodigde mij uit te drinken van haar woorden:

Ik ben het loeder van kristus niet,
noch een heilige maagd, noch jouw ingebeelde hoer,
noch de koesterende moeder in jouw stille dromen.

De aarde bloedt steeds opnieuw sinds haar ontstaan
& dat vertaalt zich in de weeën en het wenen van de maan,
smeltende ijskappen zowel noord als zuid en het cyclische
protest van mijn vrij van schaamte begeerde lichaam.

Lees dat vooral als een verzoek, man,
om ook jouw deel van het verdriet van de wereld
op je schouders te torsen.
Wees arthritisvrij zoals Atlas dat ooit was.

Want er zijn geen goden,
er is geen ene god,
ofwel is hij zo zwak geworden
omwille van de immense waterkracht
& de zwaartekracht van zijn vallend
hemellichaam dat hij van geen tel is
in ons eigen nietig bestaan.

Ook ik ben geen dam of rots in de branding
of navelstreng in het centrum van het bestaande.
Ik ben hoogstens een kleine bres,
een knoopsgat in de cirkel tijd,
een cirkel in een cirkel dus,
een handspiegeltje van je eigen hart
& je opgekropt vermogen tot wederkerende liefde.


Guido Vermeulen, 1 augustus 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten